دوشنبه دوم فروردین 1389

نیمکره جنوبی و تفاوت فصول

img/daneshnameh_up/8/8f/Revolution.gif

نوروز و قبلا شب یلدا باعث شد که به خوبی به تفاوت استرالیا که در نیمکره جنوبی است با ایران که در نیمکره شمالی است پی ببریم. نوروز  در واقع یعنی اعتدال بهاری که در استرالیا دقیقا بر خلاف ایران است و  در واقع اول مهر نوروز اینجا ست. ولی هیچ نیازی ندارد جشن به این خوبی تکه پاره شود. نوروز نوروز است.چه نیمکره شمالی چه جنوبی.حالا واقعا چرا فصل ها در دو نیمکره متفاوت است.شاید برای بعضی ها سوال آسانی باشد.ولی من برای بعضی ها که نمیدانند مینویسم.اینجا کلاس جغرافی یا علوم نیست٬من هم معلم نیستم.

کج بودن محور زمین

فصل ها به خاطر تفاوت فاصله زمین از خورشید در طول سال به وجود نمی آیند . فصل ها نتیجه كج بودن محور زمین هستند.

زمین یك بار درسال به دور خورشید می گردد. ولی چهار فصل در زمین به وجود می آید و درازی شب ها و روزها در هر فصل متفاوت است. این تفاوت را كجی محور زمین باعث شده. محور زمین یك خط فرضی ست كه قطب های شمال و جنوب را به هم وصل می كند. اما محور زمین مستقیم از بالا به پایین كشیده نشده. بلكه با حدود 45/23 درجه در مقایسه با صفحه مداری كج شده. این كجی و حركت زمین به دور خورشید باعث تغییر فصل می شود.درابتدای پاییز نیمه شمالی زمین به شكل كج  از خورشید رو برمی گرداند. در نتیجه نور خورشید به شكل كمرنگی بر سراسر نیمه شمالی زمین گسترش پیدا می كند و نیكره شمالی زمستان را تجربه می كند.

در همان زمان نور خورشید به شدت روی نیمه جنوبی زمین می افتد كه در حال گذراندن تابستان است. درابتدای بهار, زمین به شكل كج به سمت دیگر خورشید رو می كند. حالا نیمه شمالی زمین به جانب خورشید كج شده. نور خورشید به شدت روی نیمه شمالی زمین می افتد ونیمكره شمالی تابستان را تجربه می كند. در همان زمان نور خورشید روی نیمه جنوبی زمین كه زمستان را می گذراند، كم شدت تر است.

به این ترتیب موقعی كه قطب شمال به سمت خورشید كج می شود بخش شمالی زمین تابستان دارد. با روزهای بلند و شب های كوتاه. بعد از شش ماه زمین به سمت دیگر خورشید حركت كرده است. نیمه شمالی حالا نسبت به خورشید كج شده است و بخش شمالی زمین روزهای كوتاه و شب های بلندی دارد.

این كج بودن محور به ما چهار فصل سال یعنی بهار، تابستان، پاییز و زمستان را داده. چون محور كج شده، بخش های مختلف زمین در زمان های مختلف به جانب خورشید جهت گیری می كنند.

تابستان گرم تر از زمستان است. چون اشعه خورشید در طول تابستان نسبت به زمستان در یك زاویه مستقیم تر به زمین می رسد و همچنین به خاطر این كه در تابستان روزها خیلی طولانی تر از شب ها هستند. در طول زمستان، اشعه خورشید با یك زاویه زیاد به زمین برخورد می كند و روزها خیلی كوتاه هستند. این تأثیرات ادامه نتایج كج بودن محور زمین هستند.

در شکل زیر تفاوت شرایط آب و هوایی در فصل های مختلف سال در دو کشور انگلستان (در نیمکره شمالی ) و نیوزیلند (در نیمکره جنوبی ) را  می بینیم .

اعتدال بهاری و پاییزی

اعتدال بهاری با شروع بهار در نیمكره شمالی و شروع پاییز در نیمكره جنوبی رخ می دهد. اعتدال پاییزی با شروع پاییز در نیمكره جنوبی و شروع بهار در نیمكره جنوبی شكل می گیرد..اعتدال بهاری (روز اول فروردین) مانند اعتدال پاییزی (روز اول مهر) محور زمین با مدار زمین عمود بر هم می‌شوند. یعنی همان خط فرضی زمین نسبت به خورشید زاویه 90 درجه می‌سازد. بنابراین، در این دو روز، تمامی نقاط زمین، 12 ساعت روز و 12 ساعت شب دارند. در اعتدال بهاری و اعتدال پاییزی  در اول مهرماه و اول فروردین  هر دو نیمکره به یک اندازه نور خورشید را دریافت می‌کنند.بنابر این در این دو روز،در همه جای زمین،طول روز و شب مساوی و برابر 12 ساعت است.
این هم یک ویدئو جالب در